Појавата на лед рефлекторите пројавија голем интерес кај сите што осветлуваат магацини, билборди, деловни објекти, фасади, споменици, игралишта , стадиони и други објекти.
Масовна појава е замената на старите халогени рефлектори со ЛЕД Рефлектори , сосема очекувано, имајќи на ум дека потрошувачката на струја е намалена 10 пати и векот на траење е 50 пати подолг , уште повеќе кога на сето тоа ќе се додаде можноста за промена на бојата и интезитетот на светлина со помош на далечински управувач.

Филтри