Со заштеда од над 50% лед цевките се супериорни во однос на старите флуоросцентни сијалици. Лед цевките работат на 220 v со што се заштедува на купување стартери и пригушница. При замена на старите неонски цевки треба да се исфрлат стартерот и пригушницата и лед цевката директно да се поврзе на 220 v. Старите неонски цевки содржат 1-5 mg жива. Лед цевките НЕ СОДРЖАТ ЖИВА што ги прави особено здрави за употреба во училишта, болници, маркети и секаде каде што има поголемо присуство на луѓе.

Филтри