Изминатите 15 години халогените рефлектори доминираа во угостителските објекти и во домаќинствата. Новите ЛЕД СПОТ рефлектори совршено одговараат на веќепостоечките инсталации при што овозможуваат совршена заштеда на електрична енергија. голема ПРЕДНОСТ на ЛЕД СПОТ Е 40 ПАТИ ПОДОЛГИОТ ЖИВОТ И 10 ПАТИ ПОМАЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА.
Новите Лед рефлектори овозножуваат контрола на бојата и интезитетот на светлина со далечинско управување.

Филтри