1. Комплетна замена на осветлувањето во ресторанот Ден и Ноќ и Реплек Хубо Маркет

Проект за Ден и Ноќ и Хубо Маркет

Параметри за калкулација: користење на светилките 15 часа на ден / 365 дена во годината / цена на индустриска струја 12 денари

 

2. Комплетна замена на осветлувањето во Реплек Фарм

Реплек Фарм

Параметри за калкулација: користење на светилките 15 часа на ден / 365 дена во годината / цена на индустриска струја 12 денари

 

Вкупна инвестиција во Реплек Хубо Маркет1.811.500 денари
Вкупна инвестиција во Реплек Фарм3.336.000 денари
Вкупна инвестиција5.278.000 денари
Вкупна годишна заштеда на електрична енергија4.130.000 денари
Годишна заштеда од замена на расипани сијалици692.000 денари
Враќање на инвестицијата10-15 месеци
Траење на инвестицијата10 години, според фабричка спецификација 50.000 работни часа
Враќање на инвестицијата во 10 годиниелектрична енергија 41.300.000 + 69.200.000 замена на сијалици = 48.22 милиони денари
  • Проект: Реплек
  • Објект: Ресторан Ден и Ноќ, Реплек Хубо Маркет, Реплек Фарм
  • Тип: Комплетна замена на осветлувањето
  • Вкупна годишна заштеда на елетрична енергија: 4.130.000 денари