1. Замена на осветлувањето во хотелот Холидеј Ин

Проект Холидеј Ин

Заштедата изнесува 85KW/h, односно заштеда од 17 евра на час ако горат сите светилки

 

2. Замена на осветлувањето во хотел Турист

Проект Хотел Турист

Заштедата изнесува 49 KW/h, односно заштеда од 10 евра на час ако горат сите светла

  • Проект: Македонија Турист
  • Објект: Хотел Холидеј Ин, Хотел Турист
  • Тип: Комплетна замена на осветлувањето
  • Заштеда: Холидеј Ин - 17 евра на час, Хотел Турист - 10 евра на час